Predstavitev psihološke ambulante

Psihološka ambulanta za otroke in mladostnike deluje v Zdravstvenem domu Žalec že 25 let, leta 2006 pa ji je bila dodeljena koncesija s strani ministrstva za zdravje in od takrat deluje kot zasebna psihološka ambulanta. Ambulanto vodi Bojana Veber Habjan, strokovnjakinja na področju klinične psihologije z dolgoletnimi izkušnjami. V ambulanti pomaga otrokom, mladostnikom, staršem in drugim vzgojiteljem pri različnih razvojnih, vzgojnih, čustvenih, psihosocialnih in drugih problemih. Opravlja diagnostično, svetovalno in terapevtsko delo.

Bojana Veber Habjan je diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije, terapevtka vedenjsko kognitivne terapije.

Psihološka dejavnost obsega:

  • psihološko preventivo – sistematski pregledi triletnih otrok,
  • klinično psihološko diagnostiko otrok in mladostnikov,
  • psihoterapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov,
  • svetovanje staršem.

Pri delu sodeluje z zdravniki oziroma pediatri ter drugimi strokovnimi delavci v zdravstvu, po potrebi pa se povezuje tudi s šolami, vrtci in centri za socialno delo.

V ambulanti izvaja tudi samoplačniške psihološke preglede za potrebe medicine dela, prometa in športa.